باغچه علاقبند

درختان کهن سال میوه

باغچه ی این زمین حدود 600 متر است. حدود 20 سال پیش این زمین را اصلاح نمودم. درختان کهنه را خارج کردم و درختان اصلاح نژاد شده کاشتم. اکنون این درختان بزرگ شده اند و همگی دارای بار مفید و میوه می باشند. این درختان شامل گیلاس،گردو،گوجه برغان،سیب،گلابی و ازگیل می باشد.

درخت ازگیل و درخت گوجه برغان، بومی همین منطقه می باشد. این مهم باعث شد من درختان کهن سال این دو میوه را حفظ کردم . این درختان بعد از تقویت اکنون بار می دهند.

798182df-d218-40bc-a901-2edc9a6e5aa4

آب و هوای سرد این منطقه، درخت گردو را آزار می دهد بنابر این من چند اصله درخت گردو اسراییلی در زمین کاشتم. این درختان سالی 1000 گردو بار می دهند.

m98sxg2u

مجموعا حدود 50 درخت مثمر بصورت نهال در این زمین کاشتم که اکنون بعد از  متوسط 15 سال، بسیاری از آنها میوه دارند.

درخت

گردو

درخت

گوجه برغان

درخت

سیب

بنای سنتی

بنای سنتی ساز

دیوارهای داخلی و خارجی بطور کلی از سنگ قلوه ای رودخانه برغان پوشیده شده است. شخصا معتقد هستم که ویلا باید با متریال بومی همان منطقه ساخته شود.

به همین منظور تعداد 70 ماشین سنگین از تهیه مصالح میرهاشمی برای این منظور، خریداری شد.

حتما میدانید این سبک ساختمان سازی بسیار گران و زمانبر است. میتوانستم از بلوک برای ساخت این ویلا استفاده کنم. هم مصالح کنتری می برد و هم بسیار سریعتر آماده می شد. لیکن ترجیح من کار سخت تر و زیباتر بود.

نوع ساحت سنتی و زیر سازی و استفاده از سنگ قلوه رودخانه، استحکام خاصی به یان بنا بخشیده است بطوریکه این ساختمان را در برابر 8 ریشتر زلزله مقاوم نموده است.

برای زیر سازی این ساختمان از شبکه بندی آرموتور و بتن آرمه بهمراه آهک استفاده شده است تا ضمن استحکام، مقاومتی در برابر حرکت جریان آب در زیر ساختمان، نداشته باشد.

اجاره ویلا در برغان

سقف این ساختمان توسط آردواز یا شیروانی مهار شده است. اسکلتهای سقف روی صفحه ستون ساختمان که دیوارها را مهار کرده است، نصب شده اند.

من حدودا 80 متر بنای در این باغچه بنا کرده ام. بنای 80 متری در مجاورت رودخانه احداث شده است. برای ساخت این ویلا از سنگ قلوه ای رودخانه استفاده شده و شیوه ی ساخت، سنتی می باشد.