بنای سنتی

دیوارهای داخلی و خارجی بطور کلی از سنگ قلوه ای رودخانه برغان پوشیده شده است. شخصا معتقد هستم که ویلا باید با متریال بومی همان منطقه ساخته شود.

به همین منظور تعداد 70 ماشین سنگین از تهیه مصالح میرهاشمی برای این منظور، خریداری شد.

حتما میدانید این سبک ساختمان سازی بسیار گران و زمانبر است. میتوانستم از بلوک برای ساخت این ویلا استفاده کنم. هم مصالح کنتری می برد و هم بسیار سریعتر آماده می شد. لیکن ترجیح من کار سخت تر و زیباتر بود.

نوع ساحت سنتی و زیر سازی و استفاده از سنگ قلوه رودخانه، استحکام خاصی به یان بنا بخشیده است بطوریکه این ساختمان را در برابر 8 ریشتر زلزله مقاوم نموده است.

برای زیر سازی این ساختمان از شبکه بندی آرموتور و بتن آرمه بهمراه آهک استفاده شده است تا ضمن استحکام، مقاومتی در برابر حرکت جریان آب در زیر ساختمان، نداشته باشد.

اجاره ویلا در برغان

سقف این ساختمان توسط آردواز یا شیروانی مهار شده است. اسکلتهای سقف روی صفحه ستون ساختمان که دیوارها را مهار کرده است، نصب شده اند.

من حدودا 80 متر بنای در این باغچه بنا کرده ام. بنای 80 متری در مجاورت رودخانه احداث شده است. برای ساخت این ویلا از سنگ قلوه ای رودخانه استفاده شده و شیوه ی ساخت، سنتی می باشد.