باغچه علاقبند

باغچه ی این زمین حدود 600 متر است. حدود 20 سال پیش این زمین را اصلاح نمودم. درختان کهنه را خارج کردم و درختان اصلاح نژاد شده کاشتم. اکنون این درختان بزرگ شده اند و همگی دارای بار مفید و میوه می باشند. این درختان شامل گیلاس،گردو،گوجه برغان،سیب،گلابی و ازگیل می باشد.

درخت ازگیل و درخت گوجه برغان، بومی همین منطقه می باشد. این مهم باعث شد من درختان کهن سال این دو میوه را حفظ کردم . این درختان بعد از تقویت اکنون بار می دهند.

798182df-d218-40bc-a901-2edc9a6e5aa4

آب و هوای سرد این منطقه، درخت گردو را آزار می دهد بنابر این من چند اصله درخت گردو اسراییلی در زمین کاشتم. این درختان سالی 1000 گردو بار می دهند.

m98sxg2u

مجموعا حدود 50 درخت مثمر بصورت نهال در این زمین کاشتم که اکنون بعد از  متوسط 15 سال، بسیاری از آنها میوه دارند.

درخت

گردو

درخت

گوجه برغان

درخت

سیب